Gecko-fix

Er werd ons gevraagd om een korte animatie te maken voor Gecko-fix zodat op een heldere manier wordt getoond waarin de beugels van Gecko-fix zo verschillen met de klassieke manier van wandbekleding.

Aan de hand van 3 korte animaties tonen we de verschillende stappen bij de montage van de Gecko-fix-beugels en welke de voornaamste voordelen ervan zijn.

De animaties worden gebruikt bij beursstanden om de producten van Gecko-fix voor te stellen op een non-verbale manier en ze zijn te zien op hun website. Zonder al te veel toeters en bellen toch duidelijk maken waar dit product voor dient was voor ons een uitdaging. Het isometrich perspectief en het planmatige karakter ervan gebruikten we als uitgangspunt voor de grafiek van de animatie. 

Voor

Klant

Category
Explainer, Portfolio
Tags
Product Explainer, Thematic Series