Gecko-Fix

Er werd ons gevraagd om een korte animaties te maken voor Gecko-fix. Op een heldere manier wordt getoond waarin de beugels van Gecko-fix zo verschillen met de klassieke manier van wandbekleding.

Gecko fix mood

Aan de hand van 3 korte animaties tonen we de verschillende stappen bij de montage van de Gecko-fix-beugels. Ook worden de voornaamste voordelen ervan uitgelicht. Deze voordelen hebben we omgezet naar duidelijk en leesbare pictogrammen.

De animaties worden gebruikt bij beursstanden om de producten van Gecko-fix voor te stellen. Het isometrisch perspectief en het planmatige karakter ervan gebruikten we als uitgangspunt voor de grafiek van de animatie. Intussen worden deze explainers volop ingezet en zijn er al meer dan 5 vertalingen voor ontwikkeld.

Voor

Category
Explainer, Portfolio
Tags
Product Explainer, Thematic Series